Kullanım Koşulları

1. KULLANIM KOŞULLARI
1.1. Nocturne.com.tr adresinde hizmet veren internet sitesini (Kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu SİTE’de sunulan hizmetlerden yararlananlar veya herhangi bir şekilde SİTE’ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. 


1.2. Bu SİTE'de sunulan hizmetler : RS CTA TEKSTİL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  Merkez Mah. Bomonti Feriköy Fırın Sok. No:26/1 ŞİŞLİ /İSTANBUL V.Dairesi : Şişli Vergi No:7350765858 Tel : 0212 234 89 02 (bundan böyle kısaca " RS CTA TEKSTİL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ " olarak anılacaktır) tarafından sağlanmaktadır ve SİTE’nin yasal sahibi RS CTA TEKSTİL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  olup, SİTE üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi RRS CTA TEKSTİL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  ’e aittir. 


1.3. İşbu kullanım koşullarını RS CTA TEKSTİL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  gerektiği zaman değiştirebilir ancak bu değişiklikler düzenli olarak SİTE'de yayınlanacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır. 


1.4. SİTE hizmetlerinden yararlanan ve SİTE’ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, RS CTA TEKSTİL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır. 


1.5. RS CTA TEKSTİL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  bu SİTE’de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. 

 

2. TANIMLAR
2.1. SİTE: RS CTA TEKSTİL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  tarafından belirlenen çerçeve içersinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan erişimi mümkün olan Nocturne.com.tr adresinde hizmet veren internet sitesidir. 


2.2. ÜYE: RS CTA TEKSTİL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  ürün/mal/hizmet alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak, RS CTA TEKSTİL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  tarafından üyelikleri onaylanarak SITE'ye üyeliği kabul edilen her gerçek ve tüzel kişidir. Bu sözleşmede kısaca "ÜYE" olarak anılacaklardır. 18 yaşından gün almış bireylerin gerçek kimlik bilgileri ile SİTE'deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler. ÜYE olmak isteyen şirketler (Şahıs ve ortaklar), Kolektif Şirketler, Adi Komandit Şirketler, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler, Limited Şirketler, Anonim Şirketler, Kooperatiflerin ve diğer kurumların tüzel bilgileri ile 18 yaşından gün almış yasal yetkilisinin SİTE'deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak ÜYE olabilir ve kurumları adına işlem yapabilirler. 


2.3. KULLANICI: RS CTA TEKSTİL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ internet sitesini alışveriş yaparak ya da alışveriş yapmaksızın ziyaret eden kişidir. 


2.4. ONAYLAMA İŞLEMİ: ÜYE tarafından, üyelik formunda belirtilen e-posta adresine RS CTA TEKSTİL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  'in e-posta göndermesi ile KULLANICI’nın üyeliğini aktif hale getirilebilmesi için yapılması gereken işlemdir. 


2.5. LİNK: SİTE üzerinden bir başka internet sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir internet sitesinden SİTE’ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır. 


2.6. İÇERİK: SİTE’de ve/veya herhangi bir internet sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat vs. görsel, yazılı ve işitsel imgelerdir. 


2.7. İNTERNET SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ: SİTE vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle RS CTA TEKSTİL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir. 


2.8. KİŞİSEL BİLGİ: Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, SİTE’nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, işletim sistemi bilgileri, tarayıcı tipi, ziyaret tarihi, saati vb. bilgilerdir.

 

3. HİZMETLERİN KAPSAMI
3.1. RS CTA TEKSTİL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ’nin, SİTE üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle Tüketici Hukuku mevzuatında tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir. 


3.2. RS CTA TEKSTİL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ’nın, SİTE üzerinden vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere; Çeşitli ürün ve hizmetlerin belli gün aralığında özel kampanyalı ve indirimli fiyatlar üzerinden satışının yapılmasıdır. RS CTA TEKSTİL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  ’e ait Nocturne.com.tr adresinde satışa sunulan ürünlerin; ÜYE tarafından bedeli ödendikten sonra, tedarikçinin stok durumunun müsait olması halinde “yani sözleşmenin satıcıya yüklediği; malın teslim edilmesi” borcunun ifa edilebilir olması durumunda; taahhüt edilen sürede malın müşteriye kargo firması tarafından RS CTA TEKSTİL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  adına ayıpsız olarak teslimidir. 


3.3. RS CTA TEKSTİL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ , SİTE üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri SİTE’de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir. 


3.4. SİTE bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için kullanıcıların RS CTA TEKSTİL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından belirlenecek ve SİTE’nin ilgili bölümünün içeriğinde belirtilecek özellikleri taşıması gereklidir. RS CTA TEKSTİL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ , bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri SİTE’de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir. 

 

4. GENEL HÜKÜMLER
4.1. SİTE üzerinden, RS CTA TEKSTİL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  'nın kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web SİTElerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler KULLANICI’lara ve ÜYE’lere yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. SİTE üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında RS CTA TEKSTİL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  'nin herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, KULLANICI’ların ÜYE’lerin kendi sorumluluğundadır. RS CTA TEKSTİL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ bu tür link verilen web SİTElerine erişimi, kendi yazılı muvafakatine bağlayabileceği gibi, RS CTA TEKSTİL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ’nin uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir. 


4.2. RS CTA TEKSTİL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ , SİTE’de mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak gösterilen çabaya rağmen, SİTE üzerindeki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. SİTE muhteviyatında yer alan materyal ve bilgiler SİTE’ye verildiği anda sunulmaktadır, ilgili hizmet veya bilginin güncel durumu ile SİTE’de yer alan durumu arasında farklılık olabilir. SİTE’de yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve RS CTA TEKSTİL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'nin SİTE’de mevcut ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır. 


4.3. KULLANICI ve ÜYE, SİTE’deki, yüklenmeye (download) ve/veya paylaşıma müsait dosya, bilgi ve belgelerin, virüslerden, wormlardan, truva atlarından, dialer programlarından spam, spyware veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılamamış olabileceğini ve bu hususlarda SİTE’nin garanti vermediğini kabul etmektedir. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı programların, kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş - çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakım ve güncellemelerini yapmak tamamen KULLANICI’nın ÜYE’nin sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyallerin sebep olabileceği, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI ve ÜYE’nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan RS CTA TEKSTİL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ sorumlu değildir. 


4.4. RS CTA TEKSTİL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  , işbu SİTE ve SİTE uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya vs. bilgiler ve SİTE’yi kullanma koşulları ile SİTE’de sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, SİTE’yi ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, SİTE’de yayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler. SİTE’nin kullanımı ya da SİTE’ye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. RS CTA TEKSTİL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ , sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda ve durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. 


4.5. SİTE dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı RS CTA TEKSTİL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ’nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, RS CTA TEKSTİL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ çalışanlarının ve yöneticilerinin, RS CTA TEKSTİL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. RS CTA TEKSTİL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ , üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir. 


4.6. SİTE’yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla SİTE üzerinde işlem yapabilirler. KULLANICI’ların ve ÜYE’lerin, SİTE dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her KULLANICI ve her RS CTA TEKSTİL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. KULLANICI ve ÜYE’lerin SİTE üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı RS CTA TEKSTİL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur. 


4.7. İşbu SİTE’nin sahibi RS CTA TEKSTİL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ’ dir. Bu SİTE’de bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve SİTE’nin sunumu RS CTA TEKSTİL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ’nin ya da RS CTA TEKSTİL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ’nin izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. İşbu SİTE’deki bilgilerin ya da SİTE sayfalarına ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, software-code’ların html kodu ve diğer kodlar vs. ile SİTE içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel vesair imgelerin, video kliplerin, dosyaların, katalogların ve listelerin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. KULLANICI ve ÜYE, yukarıda sayılan ve bunlarla sınırlı olmayan SİTE yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla RS CTA TEKSTİL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. KULLANICI ve ÜYE, RS CTA TEKSTİL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ hizmetlerini, RS CTA TEKSTİL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ bilgilerini ve RS CTA TEKSTİL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  ’nin telif haklarına tâbi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının RS CTA TEKSTİL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ’nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması, işlenmesi, dağıtılması, çoğaltılması, sergilenmesi ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için ve RS CTA TEKSTİL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  ’nin yazılı izni ile mümkündür. 


4.8. RS CTA TEKSTİL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ , SİTE üzerinden KULLANICI’lar ve ÜYE’ler tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "Web Sitesi Kullanım Koşulları" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. RS CTA TEKSTİL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ aynı zamanda; KULLANICI ve ÜYE’nin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, SİTE’nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. KULLANICI’lara ve ÜYE’lere ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Kişisel bilgi ender olarak RS CTA TEKSTİL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ için veya onun adına davranan üçüncü taraflara veya RS CTA TEKSTİL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ’nin işi ile ilgili olanlara verilerin özgün olarak kullanım amaçlarını daha iyi işlemek ya da KULLANICI’ların ve ÜYE’lerin önerdiği amaçlara uygun olarak daha iyi hizmet verebilmek üzere verilir. 


4.9. İşbu SİTE Kullanım Koşulları dâhilindeRS CTA TEKSTİL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde RS CTA TEKSTİL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ; RS CTA TEKSTİL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ hizmetleri, RS CTA TEKSTİL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  bilgileri, RS CTA TEKSTİL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  telif haklarına tâbi çalışmaları, RS CTA TEKSTİL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ticari markaları,RS CTA TEKSTİL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır. 

 

5. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI
RS CTA TEKSTİL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ , SİTE’ye erişilmesi, SİTE’nin ya da SİTE’deki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. RS CTA TEKSTİL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ , sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu SİTE’ye ya da link verilen diğer web sitelerine erişilmesi ya da SİTE’nin kullanılması ile RS CTA TEKSTİL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ’nın, kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir. 

 

6. DEVİR
RS CTA TEKSTİL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ , bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak KULLANICI ve ÜYE bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir. 


7. MÜCBİR SEBEPLER
Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, RS CTA TEKSTİL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ işbu “Web Sitesi Kullanım Koşullarını” geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, RS CTA TEKSTİL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için RS CTA TEKSTİL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. 


8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ
İşbu "SİTE Kullanım Koşulları"  ve “Web Sitesi Kullanım Sözleşmesi” nden kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku’na tabidir ve İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. RS CTA TEKSTİL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  ’nin, KULLANICI ve ÜYE’ nin bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır. 


9. YÜRÜRLÜLÜK ve KABUL
İşbu Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi, RS CTA TEKSTİL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  tarafından SİTE içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. KULLANICI’lar ve ÜYE’ler, işbu sözleşme hükümlerini SİTE’yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. RS CTA TEKSTİL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ , dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek SİTE üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.