Gizlilik ve Çerez Politikası

Değerli Site Ziyaretçilerimiz, Müşterimiz ve Üyelerimiz,

 

RS CTA TEKSTİL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  (“Nocturne” ve/veya “Şirket”) olarak siz site ziyaretçilerimizin, üyelerimizin, müşterilerimizin (bundan böyle kısaca “İlgili Kişi(ler)” olarak anılacaktır) kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak işlenmesine ve veri güvenliğinin sağlanmasına büyük önem vermekteyiz. Bu kapsamda Kanun çerçevesinde Nocturne ile ilişkili tüm gerçek kişilere ait her türlü kişisel verinin hukuka uygun olarak işlenmesi ve muhafazasını sağlamak için gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktayız. Kişisel veriler aşağıda belirtilen haller çerçevesinde Kanun ve diğer ilgili mevzuatlara uygun olarak işlenmektedir. Kanun kapsamında kişisel verileri işlenen gerçek kişiler, işbu aydınlatma metnini inceleyerek, Nocturne tarafından veri sorumlusu sıfatıyla toplanılan kişisel verilerin neler olduğu, işlenme amaçları, aktarılabileceği kişiler, toplanma yöntemi ve hukuki sebebi ile söz konusu kişisel verilere ilişkin haklarınız hakkında bilgi edinebilirsiniz.

 

 

Nocturne Tarafından İşlenen Kişisel Veriler

 

 

İsim, soyad, e-posta adresi, posta adresi (ev ve/veya iş), telefon numarası, faks numarası, cep telefonu numarası, doğum tarihi, T.C. kimlik numarası, cinsiyet bilgisi, pasaport numarası, banka hesap bilgileri, IBAN numarası, meslek bilgisi, medeni durum, alışveriş geçmişiniz ve ödeme yönteminiz, pazarlama ve iletişim tercihleri, konum verileri, incelenen ürünler, alışveriş konusu ürün, tutar bilgileri gibi gerçekleştirmemiş ve/veya gerçekleştirmiş olduğunuz alışverişlere ilişkin bilgiler.

 

 

 

Kişisel Veri Güvenliği ve Gizliliği

 

 

 

Kişisel verilerin güvenliğine özen gösteriyoruz ve bunları korumak için her türlü makul teknik, fiziki ve organizasyonel önlemi alıyoruz. İlgili Kişilerin www.nocturne.com.tr adresli web sitemizde (“Web Sitemiz”) yapmış olduğu işlemlerin (site ziyareti, üyelik işlemleri, alışveriş işlemi) güvenliği için gerekli önlemler bilgi ve işlemin mahiyetine göre Nocturne’nün sözleşme akdetmek suretiyle Web Sitemizin yazılımını, kurulumunu, barındırma ve bakım hizmetlerini sağlayan ve e-ticaret sisteminin ve bu sistem ile yürütülen tüm e- ticaret faaliyetlerimizin yönetim ve işletim hizmetlerinden sorumlu olan ve ayrıca İlgili Kişiler’e karşı konsinye hizmet vermek suretiyle veri sorumlusu sıfatıyla doğrudan kişisel verilerini Web Sitemiz üzerinden toplayan ve işleyen RND Yazılım ve E-Ticaret A.Ş. (“RND”) tarafından ve/veya RND’nin anlaşmalı olduğu ilgili kuruluşça sistemlerde ve internet alt yapısında, teknolojik imkanlar ve maliyet unsurları dahilinde, uygun teknik ve idari yöntemler ile alınmıştır.

 

 

Kişisel verilerin iletilmesi için RND Güvenli Yuva Katmanı “SSL” teknolojisini kullanmaktadır. Bu teknoloji ile bilgiler, sizin bilgisayarınızla RND sunucuları arasında iletilmeden önce şifrelenmektedir. Ancak her ne kadar RND SSL teknolojisini uyguluyor olsa da bazı nedenlerden ötürü (e-posta iletişimleri de dahil olmak üzere) Web Sitesi’ne gelen ve bunlardan gönderilen her türlü ileti için gizliliği garanti edemiyoruz. Kişisel verileri web sitesi sunucuları üzerinde depolayarak ve makul teknik ve prosedür kontrollerini kullanarak, yetkilendirilmemiş erişimlerden koruyoruz.

 

 

Aynı şekilde, her ne kadar RND kişisel verileri korumak üzere fiziksel ve yönetsel prosedürleri kullanıyor olsa da İnternet üzerindeki güvenlik önlemlerini atlatmak ya da iletimlere müdahale etmek isteyebilecek kişilere karşı tam bir güvenlik garantisi veremiyoruz.

 

 

Web Sitemizi kullanırken tüm kredi kartı işlemleri ve onayları Nocturne’den bağımsız olarak ilgili Banka veya Kart Kuruluşlarınca online olarak aranızda gerçekleştirilmekte olup, kredi kartı şifresi gibi bilgiler Nocturne tarafından görülmez ve kaydedilmez.

 

 

İlgili Kişi olarak sitemize üye iseniz ürün/hizmet satın alma ve bilgi güncelleme amaçlı girilen bilgiler, kredi kartı ve banka kartlarına ait gizli bilgiler, diğer internet kullanıcıları tarafından görülemez.

 

 

Kişisel Verilerin İşlenme Yöntemi ve Amaçları

 

 

İlgili Kişiler’in kişisel verilerinin gizliliğinin korunması için gereken idari ve teknik tedbirler alınmak ve kişisel verilerin işlenmesine dair tüm yasal ilkeler ile Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Veri Güvenliği Politikamıza uygun olmak üzere, Nocturne olarak, veri sorumlusu sıfatı ile (i) çağrı merkezlerimiz, yazılı iletişim kanallarımız, sosyal medya sayfalarımız, mobil iletişim kanalları, mağaza içi iletişim kanalları ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanal ve (ii) RND aracılığı ile, açık rıza aranmayan haller saklı kalmak kaydıyla açık rızanız (onayınız) dahilinde elde ettiğimiz kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde Nocturne’nün birlikte çalıştığı iş ortaklarıyla, tedarikçileri ile  ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye’de veya yurt dışında mukim olan ilgili 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişilerle paylaşılabilir kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarabiliriz.

 

 

Nocturne olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde; (i) Nocturne hizmetlerinden faydalanabilmeniz, (ii) siparişleriniz ve iade işlemlerinizi yönetmek, (iii) çeşitli tanıtım, reklam, promosyon, satış ve pazarlama faaliyetleri ile mağaza kartı, kredi kartı ve üyelik/müşteri bilgilendirme, işlem ve uygulamaları hakkında sizleri bilgilendirmek amacıyla, (iv) öneri ve şikayetlerinizi kayıt altına alabilmek, sizlere daha iyi hizmet standartları oluşturabilmek, ve (v) Nocturne ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, (vi) hizmetlerimizin kötü niyetle veya yanlış kullanımını engellemek amaçlarıyla sözlü, yazılı ya da elektronik yöntemlerle toplamakta ve işlemekteyiz.

 

 

Kişisel verilerinizin işlenmesinde; (i) hukuka ve dürüstlük kurallarına uygunluk, (ii) doğru ve gerektiğinde güncel olma, (iii) belirli, açık ve meşru amaçlarla işlenme, (iv) işlendikleri amaçla, bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, (v) ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uymaktayız. Unutulmamalıdır ki hakkınızda toplanan her türlü bilgi gerektiği ölçüde toplanıp, gerektiği oranda kullanılacaktır.

 

 

Ayrıca, kişisel verilerinizin kullanımı ve veri güvenliğine ilişkin olarak almış olduğumuz idari ve teknik önlemler ile ilgili daha detaylı bilgi almak isterseniz, Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Veri Güvenlliği Politikamızı aşağıda belirtilen e-posta adresine e-posta atarak talep edebilirsiniz.

 

 

İzin

 

 

Nocturne, alınacak açık rızanın en önemli gizlilik ilkelerinden biri olduğuna inanmaktadır. Kişisel verilerinizi bize ve/veya iş ortağımız olan RND’ye veya diğer iş ortaklarımıza vermeme hakkına sahipsiniz. Ancak bu durumda Web Sitemizin belirli bölümlerine katılmanız mümkün olmayacaktır. Size sunduğumuz “opt-in” mekanizması sayesinde, e-posta dağıtımı veya diğer hizmetlere kayıt yaptırmak amacıyla kayıt sayfamızda bulunan ve açık rızanızı temsil eden işaret kutucuğuna tıklamadığınız sürece, bizden herhangi bir iletişim veya ileriye dönük bir hizmet almayacaksınız. Belirli iletişimler ve hizmetler için bizden istenilen hizmeti size sunmaya başlamadan önce ise, bize verdiğiniz açık izni doğrulatırız. Tarafımızca sunulan bu iletişimlere ya da hizmetlere son vermek isterseniz; daha önce Web Sitemizde belirlediğiniz tercihinizi değiştirerek bunu yapabilir veya, e-posta göndermemiz durumunda, o belirli hizmet ya da dağıtım için her e-postanın içinde abonelik iptali için bulunan linke tıklayabilir  ve/veya size iletilen kısa mesaj metninin içinde belirtilen numaraya kısa mesaj gönderebilirsiniz.

 

 

Bildirim

 

 

Nocturne olarak kişisel verileri doğrudan doğruya bireylerden aldığımız yerlerde, bu kişileri, toplanan bilgilerin amacı ve kullanım süresi ve eğer varsa, seçenekler ve araçlar hakkında bilgilendiririz ve bireylere kişisel bilgilerinin kullanımlarının ve ifşa edilmelerinin kısıtlanmasıyla ilgili seçenekler sunarız. Bildirimlerimiz, bireylerden bilgi istediğimiz zaman açık ve anlaşılır bir dille yapılır. Nocturne, bu bilgileri ilk toplandıkları anda bildirilen amaç dışındaki herhangi bir başka amaç için kullanmaz, paylaşmaz ya da ifşa etmez.

 

 

Kişisel Verilerin Aktarılması

 

 

Nocturne olarak, söz konusu kişisel verilerinizi sadece; açık rızanıza istinaden veya Kanun’da belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla yurt içinde ve Kanun’da belirtilen gerekli güvenlik önlemlerinin alınması kaydıyla; (i) grup şirketlerimize, (ii) Kanun kapsamında belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için sözleşmesel ilişki içerisine girdiğimiz yurtiçinde ve yurtdışında mukim 3. kişilere, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize,  hizmet aldığımız gerçek/tüzel kişilere, program ortağı olunan yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlara, işbu maddede sayılmayan fakat veri işleme faaliyetlerinde yer alan diğer 3. kişilere aktarabilir, (iii) denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili diğer otoriteler ile paylaşabiliriz. Ayrıca, Kanun kapsamında siz değerli müşterilerimize verilen hizmeti yüksek standartlar içerisinde gerçekleştirmek amacıyla Nocturne bünyesindeki veri sorumlusunun temsilcisi sıfatına sahip çalışanlarımızla paylaşabiliriz.

 

 

Çerezler

 

 

Çerezler Web Sitesi üzerinden sizin tarayıcılarınıza gönderdiği bilgi işaretleridir ve bunlar yalnızca Web Sitemize giriş yaptığınızda kullanılır. Web Sitemizin kullanımını daha iyi anlayabilmeniz için kullanılan özel bir tanımlayıcı içeren çerezleri sizin web tarayıcılarınıza gönderirler, böylece kullanıcıların Web Sitemizin hangi alanlarını kullanmayı tercih ettiklerini (ör: bu alanlara giren ziyaretçi sayısı esasına göre) anlayabiliriz. Çerezler genel olarak kişisel veri içermese de kendinizle ilgili bize açıkladığınız bilgiler olması durumunda onlarla ilişkilendirilmesi söz konusu olabilir.

 

 

Yerleştirdiğimiz bu çerezleri yalnızca RND kullanabilir; Nocturne ve RND diğer tarafların çerezlerine erişemez veya bunları okuyamaz. Ayrıca, RND çerezleri site içindeki dolaşım ve trafik eğilimlerini izlemek için de toplu olarak kullanabilir. Bu toplu ve anonim bilgiler RND’ye Web Sitemizin içeriğini geliştirme olanağı tanıyacak ve belki de ortaklarla ya da diğer üçüncü taraflarla paylaşılabilecektir.

 

 

Eğer Web Sitemize kayıtlı bir kullanıcı iseniz (başka bir anlatımla “Üye”), RND oturum açtığınız zaman size tarayıcınız tarafından saklanan ve tanımlayıcılarınızı içeren bir çerez gönderebilir. Bu tür bir çerez sizi tanımlamak için kullanılır ve hesabınızı görüntüleyebilmek ve yönetebilmek gibi sadece kayıtlı kullanıcılara özel olan alanlara erişebilmenizi sağlar.

 

 

Eğer sadece göz atmak istiyorsanız, Web Sitemiz üzerinden gelen çerezleri kabul etmek zorunda değilsiniz. Ancak, kaydolmaya ve Web Sitemizin özel alanlarına erişmeye karar verirseniz ve tarayıcınızı çerezleri kabul etmemek üzere ayarlamışsanız, tarafınıza sunulacak hizmetin aksamaması için tarayıcınızı RND’nin size gönderdiği çerezleri kabul edecek şekilde yeniden ayarlamalısınız.

 

 

Piksel Etiketleri

 

 

Web Sitemizdeki etkinliği ve/veya trafiği ölçebilmek için Sitesi çerezlerle birlikte “piksel etiketleri” kullanabilir. Bir piksel etiketi bir tür web sayfası grafiği olup, 1x1 piksel büyüklüğünde olduğu için genellikle görünmezdir. Bu etiketler Web Sitemizi ziyaret eden kullanıcı sayısını takip eder ve bunların Web Sitemiz içerisindeki gezintilerini izler. Örneğin, RND Web Sitemizi kullanan İlgili Kişiler’in hangi sayfalarını ziyaret ettiğini istatistiksel olarak saymak istediğinde bu etiketi kullanabilir.

 

 

Piksel etiketleri teknolojisini herhangi bir kişisel veri alabilmek için kullanılmamaktadır.

 

 

Bazen hangi e-posta iletilerinin açıldığının ve e-posta iletilerine göre bir eylem yapılıp yapılmadığının tespiti için piksel etiketlerini gönderdiğimiz (ya da bizim adımıza gönderilen) HTML formatındaki e-posta iletilerimize koyarız. Bazı piksel etiketlerini ilgili çerezini iptal etmek suretiyle kullanılamaz duruma getirebilirsiniz.

 

 

IP Adresleri

 

 

Bir İnternet Protokol (IP) adresi, genellikle İnternet Hizmet Sağlayıcınızın İnternete bağlandığınız zaman cihazınıza otomatik olarak tahsis ettiği bir numaradır. Diğer İnternet siteleri gibi, RND de ziyaretçi sayısı ve site kullanımı bilgilerini topluca analiz etmek için IP adresleri toplayabilir. IP adresinizin vermiş olduğunuz kişisel verilerle bir bağlantısı yoktur. Ancak RND, düzenleme gereklilikleri uyarınca, Web Sitemizi, hizmetlerimizi ya da müşterilerimizi tehdit eden bireyleri tespit etmek amacıyla IP adreslerini kullanma hakkını saklı tutar.

 

 

Tıklama Akışı

 

 

“Tıklama akışı” ya da “tıklama akışı verileri” bir kullanıcının ziyaret ettiği web sayfalarını yansıtır ve daha da önemlisi, kullanıcının bir web sayfasından diğerine geçmesini sağlayan durumu ya da trafik şablonunu gösterir. RND, bu gibi bilgileri yalnızca Web Sitemiz içinde izlemekte olup; özellikle Nocturne web sayfaları dışındaki tıklama akışı eylemlerini izlememektedir.

 

 

Tıklama akışı verileri kullanıcı hakkında herhangi bir kişisel veri içermez ve açıklamaz, ayrıca bu verileri sizin sağlamış olduğunuz kişisel verilerle karşılaştırmayız.

 

 

Gizlilik Politikasındaki Değişiklikler

 

 

Bu Gizlilik Politikası periyodik olarak gözden geçirilip düzeltilebilir. Web Sitemizi kullanmakla bu Gizlilik Politikası’nı önceden bildirmeden değiştirme hakkımız olduğunu ve topladığımız bilgi türleri, bunları nasıl kullandığımız ve varsa, hangi koşullarda ifşa edeceğimiz hakkında bilgi sahibi olabilmeniz için yapılan değişiklikleri bu sayfada yayınlayacağımızı anlamış ve kabul etmiş oluyorsunuz. Web Sitemiz üzerinde Gizlilik Politikası’nın en son güncellenme tarihini göstereceğiz. Size tavsiyemiz, Web Sitemizi her ziyaretinizde Gizlilik Politikası sayfamızı da ziyaret etmeniz ve bu şekilde değişikliklerden haberdar olmanızdır.

 

 

Çocukların Gizliliği

 

 

Web Sitemiz 18 yaşından küçük çocukların kullanımı için değildir. Bu yaş grubuna giren İlgili Kişilerin kişisel verilerini bilerek toplamamaktayız.

 

 

Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

 

 

Kişisel veri sahibi olarak Nocturne’e başvurarak; (i) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (iii) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (v) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, (vi) Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (vii) kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi talebi halinde; yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (viii) işlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve (ix) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.  

 

 

Yukarıda belirtilen hakların kullanımı ile ilgili taleplerinizi, www.nocturne.com.tr adresinden ulaşabileceğiniz RS CTA TEKSTİL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Veri Sahibi Başvuru Formu’nda belirtilen yöntemle Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

 

 

Son Güncellenme Tarihi: 11.01.2019